ماشین-اصلاح-موی-سر-و-صورت-وی-جی-ار-مدل-VGR-V-140-01